RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów dla dzieci jest firma "Chlebowy Dom Monika Tulikowska" z siedzibą w Marianowie, ul. Stargardzka 35.
2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w firmie jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe uczestników warsztatów będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnictwa w warsztatach zgodnie z podanymi przez Państwa danymi kontaktowymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, a także w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. podatkowych).
7. Uczestnicy warsztatów posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnicy warsztatów mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w warsztatach. Niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo w warsztatach.
10. Dane osobowe uczestników warsztatów nie będą przetwarzane w formie profilowania.